Tủ sắt thanh lý

Tủ sắt thanh lý:

– Tủ sắt thanh lý của xưởng là tủ sắt còn mới 100%.

– Nhưng do còn tồn vài cái nên thanh lý dọn kho cho trống để hàng mới.

– Vì là hàng thanh lý nên giá cả mềm hơn so với hàng chưa thanh lý.

– Tủ sắt thanh lý nên số lượng có hạn.

– Chất lượng ngang với hàng không thanh lý.

Hiển thị một kết quả duy nhất