Tủ locker

Tủ locker:

–  Là loại tủ locker nhiều ngăn.

– Tủ được sơn tĩnh điện chắc chắn.

– Gồm các loại:

Tủ locker 9 ngăn.

Tủ locker 12 ngăn.

Tủ locker 15 ngăn.

Tủ locker 18 ngăn.

Tủ locker 20 ngăn.

Tủ locker 21 ngăn.

Tủ locker 24 ngăn.

Tủ locker 25 ngăn.

Tủ locker 28 ngăn.

Tủ locker 30 ngăn.

Tủ locker 32 ngăn.

Tủ locker 35 ngăn.

Tủ locker 36 ngăn.

Tủ locker 40 ngăn.

Tủ locker 42 ngăn.

Tủ locker 45 ngăn.

Tủ locker 48 ngăn.

Tủ locker 50 ngăn,…

Hiển thị 1–12 trong 88 kết quả