Tủ locker đố nổi

Tủ sắt locker đố nổi là tủ được thiết kế toàn bộ bằng đố nổi bản lề âm, rất chắc chắn. Sản phẩm của Tủ sắt Tân Thuận.

View as Grid List
Sắp theo
Hiển thị /trang

Tủ locker đố nổi 10 ngăn 2 khoang TDN10C2K

Tủ locker 10 ngăn 2 khoang đố nổi TDN10C2K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 2 khoang chia đều thành 10 ngăn.

Tủ locker đố nổi 11 ngăn 3 khoang TDN11C3K

Tủ locker 11 ngăn 3 khoang đố nổi TDN11C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 11 ngăn.

Tủ locker đố nổi 12 ngăn 2 khoang TDN12C2K

Tủ locker 12 ngăn 2 khoang đố nổi TDN12C2K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 2 khoang chia đều thành 12 ngăn.

Tủ locker đố nổi 12 ngăn 3 khoang TDN12C3K

Tủ locker 12 ngăn 3 khoang đố nổi TDN12C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 12 ngăn.

Tủ locker đố nổi 15 ngăn 3 khoang TDT15C3K

Tủ locker 15 ngăn 3 khoang đố nổi TDT15C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 15 ngăn.

Tủ locker đố nổi 20 ngăn 5 khoang TDN20C5K

Tủ locker 20 ngăn 5 khoang đố nổi TDN20C5K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 5 khoang chia đều thành 20 ngăn.