Products tagged with 'tủ locker đố nổi'

View as Grid List
Sắp theo
Hiển thị /trang

Tủ locker đố nổi 24 ngăn 4 khoang TDN24C4K

Tủ locker 24 ngăn 4 khoang đố nổi TDN24C4K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 4 khoang chia đều thành 24 ngăn.

Tủ locker đố nổi 6 ngăn 3 khoang TDN6C3K

Tủ locker 6 ngăn 3 khoang đố nổi TDN6C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 6 ngăn.

Tủ locker đố nổi 7 ngăn 4 khoang TDN7C4K

Tủ locker 7 ngăn 4 khoang đố nổi TDN7C4K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 4 khoang chia thành 7 ngăn.

Tủ locker đố nổi 9 ngăn 3 khoang TDN9C3K

Tủ locker 9 ngăn 3 khoang đố nổi TDN9C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 9 ngăn.