Products tagged with 'tủ locker đố nổi'

View as Grid List
Sắp theo
Hiển thị /trang

Tủ locker đố nổi 10 ngăn 2 khoang TDN10C2K

Tủ locker 10 ngăn 2 khoang đố nổi TDN10C2K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 2 khoang chia đều thành 10 ngăn.

Tủ locker đố nổi 11 ngăn 3 khoang TDN11C3K

Tủ locker 11 ngăn 3 khoang đố nổi TDN11C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 11 ngăn.

Tủ locker đố nổi 12 ngăn 2 khoang TDN12C2K

Tủ locker 12 ngăn 2 khoang đố nổi TDN12C2K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 2 khoang chia đều thành 12 ngăn.

Tủ locker đố nổi 12 ngăn 3 khoang TDN12C3K

Tủ locker 12 ngăn 3 khoang đố nổi TDN12C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 12 ngăn.

Tủ locker đố nổi 15 ngăn 3 khoang TDT15C3K

Tủ locker 15 ngăn 3 khoang đố nổi TDT15C3K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 3 khoang chia đều thành 15 ngăn.

Tủ locker đố nổi 20 ngăn 5 khoang TDN20C5K

Tủ locker 20 ngăn 5 khoang đố nổi TDN20C5K là loại tủ locker sắt văn phòng được sơn tĩnh điện. Kết cấu tủ gồm 5 khoang chia đều thành 20 ngăn.