Products tagged with 'tủ đựng hồ sơ'

View as Grid List
Sắp theo
Hiển thị /trang

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 2L2M-2CLK

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 2L2M-2CLK là loại tủ được dùng đựng hồ sơ, sơn tĩnh điện chắc chắn bền với thời gian. Sản phẩm của xưởng tủ sắt Tân Thuận.

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 4CL-2CLK

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 4CL-2CLK là loại tủ sắt dùng để chứa hồ sơ, được sơn tĩnh điện nên bền với thời gian. Sản phẩm của xưởng tủ sắt Tân Thuận.

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 8C2K

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng 8C2K là loại tủ sắt dùng đựng hồ sơ, được sơn tĩnh điện rất bền. Sản phẩm của xưởng tủ sắt Tân Thuận.

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng TS06M

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng TS06M là loại tủ sắt dùng đựng hồ sơ, có nhiều ngăn rộng rãi, sơn tĩnh điện chắc chắn. Sản phẩm của xưởng tủ sắt Tân Thuận.

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng TS12C

Tủ sắt đựng hồ sơ văn phòng TS12C là loại tủ sắt dùng đựng hồ sơ, thiết kế chắc chắn, ngăn tủ rộng rãi, bền bỉ với thời gian. Sản phẩm của xưởng tủ sắt Tân Thuận.